Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

Викладацький склад  


Очолює кафедру професор Світлана Іванівна Кострицька.
Кострицкая С.И.jpg

На кафедрі викладаються англійська, німецька та французька мови.

Завдяки зусиллям всіх викладачів, їх творчому підходу до викладання, кафедра відома в Україні та визнана в різних країнах світу  своїми інноваційними підходами до навчання іноземним мовам

У своїй професійній діяльності викладачі кафедри зорієнтовані як на студента, так і на процес навчання.  Вони використовують новітні підходи, які підвищують зацікавленість студентів у вивченні іноземних мов та допомагають їм оволодіти мовою, розвинути свою незалежність і автономію в навчанні, що сприятиме їх вдосконаленню впродовж усього життя.

 1. Губкіна Вікторія Вікторівна, ст. викладач, англійська мова      hubkina.v.v@nmu.one
 2. Дьячок Наталя Василівна, доцент, англійська мова            Diachok.N.V@nmu.one
 3. Заболотнікова Валентина Василівна, ст. викладач, англійська мова          Zabolotnikova.V.V@nmu.one  
 4. Зуєнок Ірина Іванівна, доцент, англійська мова               Zuienok.I.I@nmu.one
 5. Іванченко Ірина Анатоліївна, асистент, викладач англійської мови         Ivanchenko.I.A@nmu.one
 6. Ісакова Марія Леонідівна, доцент, викладач англійської мови      isakova.m.l@nmu.one
 7. Коломойченко Олександра Євгеніївна, доцент, викладач англійської мови
 8. Костенко Єлизавета Андріївна, викладач англійської мови 
 9. Лапіна Вікторія Олексіївна, доцент, англійська мова         Lapina.V.O@nmu.one
 10. Нечай Наталія Михайлівна, ст. викладач, англійська мова         nechai.n.m@nmu.one
 11. Павленко Людмила Володимирівна, доцент, англійська мова   pavlenko.l.v@nmu.one
 12. Хазова Оксана Валеріївна, ст. викладач, англійська мова            Khazova.O.V@nmu.one
 13. Яременко Ірина Анатоліївна, доцент, німецька мова                Yaremenko.I.A@nmu.one
Викладачі кафедри іноземних мов - не тільки професіонали своєї справи, високоосвічені, з багаторічним досвідом викладацької, наукової та методичної діяльності, а також дуже чуйні та турботливі люди. В них студенти можуть черпати, як з глибокої та чистої криниці, знання та навички, культуру та духовність, знання життя та материнську турботу   


© 2006-2022 Інформація про сайт