Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

Викладацький склад  


Очолює кафедру професор Світлана Іванівна Кострицька.
Кострицкая С.И.jpg

На кафедрі іноземних мов працюють 15 викладачів іноземних мов, серед яких 7 доцентів, 7 старших викладачів та 1 асистент.  Вони є членами міжнародних асоціацій викладачів іноземних мов IATEFL, TESOL, DAAD тощо.

Завдяки зусиллям всіх викладачів, їх творчому підходу до викладання, кафедра відома в Україні та визнана в різних країнах світу  своїми інноваційними підходами до навчання іноземним мовам

У своїй професійній діяльності викладачі кафедри зорієнтовані як на студента, так і на процес навчання.  Вони використовують новітні підходи, які підвищують зацікавленість студентів у вивченні іноземних мов та допомагають їм оволодіти мовою, розвинути свою незалежність і автономію в навчанні, що сприятиме їх вдосконаленню впродовж усього життя.

 1. Губкіна Вікторія Вікторівна, ст. викладач, англійська мова      hubkina.v.v@nmu.one
 2. Дьячок Наталя Василівна, доцент, англійська мова            Diachok.N.V@nmu.one
 3. Заболотнікова Валентина Василівна, ст. викладач, англійська мова          Zabolotnikova.V.V@nmu.one
 4. Заїка Людмила Анатоліївна, ст. викладач, англійська мова          zaika.l.a@nmu.one
 5. Зуєнок Ірина Іванівна, доцент, англійська мова               Zuienok.I.I@nmu.one
 6. Іванченко Ірина Анатоліївна, асистент, викладач англійської мови         Ivanchenko.I.A@nmu.one
 7. Ісакова Марія Леонідівна, доцент, викладач англійської мови      isakova.m.l@nmu.one
 8. Коломойченко Олександра Євгеніївна, доцент, викладач англійської мови
 9. Лапіна Вікторія Олексіївна, доцент, англійська мова         Lapina.V.O@nmu.one
 10. Нечай Наталія Михайлівна, ст. викладач, англійська мова         nechai.n.m@nmu.one
 11. Хазова Оксана Валеріївна, ст. викладач, англійська мова            Khazova.O.V@nmu.one
 12. Тихоненко Валерія Валентинівна, ст. викладач, англійська мова        Tykhonenko.V.V@nmu.one
 13. Токар Лариса Олександрівна, ст. викладач, англійська мова          Tokar.L.O@nmu.one
 14. Яременко Ірина Анатоліївна, доцент, німецька мова                Yaremenko.I.A@nmu.one
Викладачі кафедри іноземних мов - не тільки професіонали своєї справи, високоосвічені, з багаторічним досвідом викладацької, наукової та методичної діяльності, а також дуже чуйні та турботливі люди. В них студенти можуть черпати, як з глибокої та чистої криниці, знання та навички, культуру та духовність, знання життя та материнську турботу   

© 2006-2021 Інформація про сайт