Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 губкина.jpg

Губкіна Вікторія Вікторівна  


старший викладач кафедри іноземних мов НТУ "Дніпровська Політехніка"У 1983 році закінчила  філологічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Англійська мова та література» та отримала кваліфікацію «філолог, викладач”

Працює на кафедрі іноземних мов НГУ з 1992 р. на посаді викладача англійської мови, старшого викладача. 

Викладає дисципліни: “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”; “Англійська мова для професійного спілкування”; ”Ділова англійська мова”; “Англійська мова для академічних цілей”; “Англійська мова у сфері міжнародного туризму”; “Англійська мова для професійной діяльності (магістри)”; “Професійно-орієнтована англійська мова"для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури.

Готує студентів бакалаврату та магістратури для участі в студентських та науково-практичних конференціях. 

Співпрацює з випускаючими кафедрами, допомагаючи з перекладом статей для участі в міжнародних конференціях.

Постійно приймає участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях, які проводяться в Україні.

Підвищення кваліфікації:

 • Тренінги Британської Ради для викладачів англійської мови для спеціальних цілей в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», (CiVELT-1),  м. Кіев, (11-15 січня 2016р.), (CiVELT-2), м.Кіев, (13-19 липня 2017р.), (CiVELT-3), м. Львів, (1-6 березня 2018р.) з отриманням сертифікату.
 • Осіння школа підвищення кваліфікації викладачів Voices from the Field – серія семінарів викладачів Міжнародного Університету Вірджинії (США) в режимі онлайн, 2017р.
 • ДВНЗ НГУ, Серія тренінгів під керівництвом професора Стейсі Хатчинсон (США) щодо забезпечення якості освіти, акредитації та розробки навчальних робочих програм в рамках програми академічного обміну фонду ім. Фулбрайта (США), листопад 2016 р.
 • У 2012 році пройшла 40-годиннний курс дистанційного навчання за програмою підвищення кваліфікації викладача, організований Британскою радою “Learning Technologies For The Classroom”.

Участь у міжнародних освітніх та наукових проектах:

  • Міжнародний науково-освітній проект Федерального відомства Німеччини з охорони навколишнього середовища № 72963, номером посилання Z6-90 213-36 / 22 «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та перший законодавчий огляд в Україні» 2016-2018 рр. (супроводження проекту англійською мовою, складання звіту про виконання проекту ( 150с).
  • Міжнародний проект Британської Ради "Англійська для університетів"

Останні наукові публікації:

 

 1. V. Kozlov, I.Gulina, I.Shedlovsky, V.Gubkina.   Small quantity random fluctuations of the underwater hydrotransport pipeline// Power engineering control & information technologies in geotechnical systems // CRC Press Taylor & Francis Group/ Balkema Book/ 2016 y.
 2. G.Symanovych S.Felonenko, V.Gubkina.  Application of temporary stall timbering works roadway in the process of roadway development while using continuous mining method // New developments in mining engineering. 2015 A Balkema Book. CRC Press, 2015 Taylor & Francis Group, London, UK. P.81-83.
 3. S.Felonenko, V.Gubkina. The stability research of complete hydraulic sections of mechanized roof support // Розробка родовіщ 2015: щорічний науково-технічний збірник/ редкол.: В.І.Бондаренко та ін. -  Д.: Літограф, P.327-333.
 4. V.Gubkina.  Effects of academic mobility on the skills and employability of students and the internationalization of higher education institutions  //Транформації в українській освіті і наукових дослидженнях: світовий контекст: Матеріали міжнародної наукової конференціі, 24-26 травня  2017 р., м.Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017.- Ч.1 – С.-95-99.
 5. V. Gubkina. Using e-learning platforms for teaching foreign languages //Сучасні підходи та інноваційні тенденції  у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференціі, 28 лютого 2017 р., м.Київ :КПІ ”, 2017. – С.-41-43.
 6. V.Gubkina. The impact of globalization on the ways of teaching foreign languages// Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування:  Матеріали Міжнародного дискусійного форуму 19-20 травня , 2016
 7. V.Gubkina.  Applying problem-based learning approach to integrate foreign languages into the course of teaching studies  // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 2 листопада 2015р. м.Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. С.72-74.

Останні навчально-методичні розробки:

1. Губкіна В.В. Іноземна ( англійська) мова для професійного спілкування (дистанційний курс) http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2214

2. Губкіна В.В. Іноземна( англійська ) мова для професійного спілкування для студентів 2 курса спеціальності 125 Кібербезпека (дистанційний курс) http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2101

3. Губкіна В.В. Ділова іноземна ( англійська) мова для студентів 2 курса спеціальності 073 Менеджмент  (дистанційний курс) http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=1634

4. Губкіна В.В. Ділова іноземна ( англійська) мова для студентів 3 курса, заочне відділення (дистанційний курс) https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2703

5. Губкіна В.В. Iноземна ( англійська) мова для професійной діяльності. Модуль 4. Проектна та повсякденна професійна діяльність (дистанційний курс)

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2914

6. Губкіна В.В. Іноземна ( англійська) мова у сфері міжнародного туризму (для студентів 2 курса спеціальності 242 Туризм (дистанційний курс)

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2559

        Являється членом міжнародних і всеукраїнських організацій та асоціацій викладачів англійської мови IATEFL та TESOL.


https://orcid.org/0000-0002-3811-3057

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TmDVXgwAAAAJ


© 2006-2020 Інформація про сайт