Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

иванченко.jpg

Іванченко Ірина Анатоліївна

асистент, викладач англійської мови кафедри іноземних мов НТУ "Дніпровська Політехніка"Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1986 р., отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Англійська мова і література”, кваліфікація «філолог, викладач».


Підвищення кваліфікації;

1) Зимова школа підвищення кваліфікації в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», 35-годинного курсу CiVELT 3 "ESP Course and materials. ESP teacher CPD” (1-6 березня 2018р.), м.Львів. Отримано сертифікат.

2) Школа підвищення професійної майстерності в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» сертифікат про завершення 42-годинного курсу CiVELT 2” The Language of ESP(13-19 липня 2017р),м.Київ.

3) Школа підвищення професійної майстерності в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» сертифікат про завершення 35-годинного курсу CiVELT 1:”Essentials”(08-13 лютого 2017р) м. Київ.

4) ДВНЗ НГУ, Серія тренінгів під керівництвом професора Стейсі Хатчинсон (США) щодо забезпечення якості освіти, акредитації та розробки навчальних робочих програм в рамках програми академічного обміну фонду ім. Фулбрайта (США), про що видано Сертифікат, листопад 2016 р.

4) Підвищення кваліфікації (стажування) на курсах інформації і стажування на базі кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з циклу «Англійська мова»,

Публікації за останні 5 років

1. Психолінгвістичні особливості механізмів послідовного перекладу//Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції,11 травня-22травня 2015р

2. Challenges for teaching interpreters//Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 2 листопада 2015р м.Умань: ФПО Жовтий О.О., 2015 - 313с.; сс.100-101

3. “Self-assessment in teaching interpreters” // Міжнародний дискусійний форум “Мова, освіта, культура: античні цінності - сучасне застосування”, 19-20 травня 2016р., м.Умань: ФПО. -  Жовтий О.О. - 328 с., сс. 92-93.

4. Globalization in Education and ESP Teachers’ Training “Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст”/ Матеріали міжнародної наук.конф., 25-26 травня 2017р., м. Умань: ВПЦ ”Візаві”, 2017. - Ч.І. - стор.158-160.

5. Current situation of ESP teaching research (the Euroasian context)//VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов професійного спілкування» м. Дніпро, НГУ ім.Гончара

Коло наукових інтересів: загальні проблеми дидактики перекладу, підходи до формування професійної компетентності, стратегії та технології навчання майбутніх перекладачів, інноваційні підходи до вивчення іноземних мов. 

© 2006-2020 Інформація про сайт