Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 isakova.jpg


Ісакова Марія Леонідівна


 доцент, викладач англійської мови кафедри іноземних мов НТУ "Дніпровська Політехніка"Освіта

2003-2006

Аспірантура, кафедра зарубіжної літератури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

 

1998-2003

Диплом спеціаліста з англійської філології (англійська мова та література), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

 

Досвід роботи

2012-дотепер

Доцент кафедри іноземних мов НТУ "Дніпровська Політехніка", м. Дніпро, Україна

2007-2012

Викладач англійської мови кафедри іноземних мов, Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, Україна

 

Викладає курси

Англійська мова для спеціальних цілей, Ділова англійська, Англійська для академічних цілей, Англійська для аспірантів, Розмовна англійська, Загальна англійська мова, Підготовка до міжнародних іспитів (APTIS, TOEFL)

 

Тренінги

У 2015-2019 роках, як тренер Британської ради, провела серію тренінгів за проектом Британської Ради «Англійська для університетів№, повний курс CiVELT, який включав три послідовні 5-денні курси з теорії та практики викладання англійської мови для спеціальних цілей. У тренінгах взяли участь понад 50 викладачів з 15 університетів України. Міжнародний сертифікат тренера викладачів, Британська Рада.

 

У 2015 році брала участь у «Greening the Curriculum - Integration of Sustainability Aspects into University Education Summer School for Young Scientists (3 credits)», будучи літературним редактором міжнародного проекту «Establishment of International Universities Network - Eco-Campus for cooperation in greening curriculum and educational programs, and distance learning online learning". Платформа електронного навчання "ECO-Campus", розроблена Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ) та підтримана на партнерській основі з Бранденбургським технічним університетом Котбус-Сенфтенберг (БТУ, Німеччина).

Літературний редактор наукового журналу «Економічний вісник НГУ», НТУ «Дніпровська політехніка».

 

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0003-2591-4725

 

Google Scholar profile - https://scholar.google.ru/citations?user=Udx2bL0AAAAJ&hl=ru

 

Методичні видання

 Завдання та вправи до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна (англійська) мова» для бакалаврів галузі знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка. Змістовий модуль 2. «Стратегії пошуку інформації в іншомовних друкованих та електронних джерелах та їх дослідження» // Дніпропетровськ, РВК НГУ України, 2013. 74 c.

«Англійська мова (для академічних цілей)» (Дистанційний курс для магістрів всіх напрямів підготовки) https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=1627

«Англійська мова для науки і освіти» (Дистанційний курс для аспірантів) https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2681

«Курс на термін карантину» (Дистанційний курс для бакалаврів всіх напрямів підготовки) https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2762

«Англійська мова для професійного спілкування» (Дистанційний курс для 3 курс, 3 чверть, дисципліна за вибором) https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2950 

Наукові публікації

1.                 Computers in ELT: Two Sides of a Coin // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали між нар. наук.-практич. конф. – Д.: НГУ, 2007 – C. 179-180

2.                 ELT: EFL, ESL, ESP or CLIL // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. – Д.: НГУ, 2008. – Т.1. – C. 156-157

3.                 What textbook do you use? // Матеріали ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна молодь: інтелектуальний потенціал України». – Д.: ДДАУ, 2008. – C. 19

4.                 Стратегії залучення студентів до наукової роботи // Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський освітній простір. Збірник тез і матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару / За ред. Кострицької С.І., Зуєнок І.І., Ісакової М.Л. – Дніпропетровськ: РВК НГУ. 2008. – С. 21-22

5.                 Who is responsible for teaching critical thinking? // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали між нар. наук.-практич. конф. – Д.: НГУ, 2009. С. 211-212

6.                 Гуманізація освіти через критичне мислення // Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві: Матеріали регіональної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. С. 80-81

7.                 Case Study Approach in ESP // Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: ІІІ Міжнародна наукова конференція, Дніпропетровськ, Україна, 15-16 травня 2009 р. – Д.:, Вид-во ДУЕП, 2009. – С. 81-82

8.                 Керроллівська присутність у романах А. Мердок // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2009. – Dil 10. Filologicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. P. 94-98

9.                 Lewis Carroll and Iris Murdoch – Dialogue after a Century // Nauka i studia, Przemysl, Poland, 2009, #12 (24), P. 59-65

10.        Перекладач В. Набоков: від  «Аліси в країні чудес» до «Лоліти» // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. Матеріали Всеукраїнського наук.-метод. семінару. 4-5 грудня 2009 р., - Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. С.54

11.        Метод аналізу конкретних ситуацій в ІМПС // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Кривий Ріг, Україна, 2010. – Кривий Ріг; Вид-во КНУ, 2010. – С. 69-70

12.            Motivation in learning: will any kind do? // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали між нар. наук.-практич. конф. 7.      20-22 травня  2010 р. – Д.: НГУ, 2010. С. 148-150

13.            В. Набоков-перекладач: розвиток творчого методу // Англістика та американістика. Вип. 7. – Д.: ДНУ, 2010. С. 228-233

14.            Common Challenges in Language Lesson Planning // Nauka i studia, Przemysl, Poland, #8 (30) 2010. P. 30-35

15.            Jack of all trades // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф., 2-4 черв. 2011 р. – Д.: НГУ, 2011. С. 164-166

16.            Зміни в ролі вчителя // Освіта: всеукраїнський громадсько-політичний тижневик № 48 (5483) від 23-30 листопада 2011 р.  С. 8

17.            Self-assessment as an Integral Part of Modern Learning // Мовна підготовка фахівців України у новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення: зб. тез і матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, 13 – 14 жовтня 2011 р. Д.: НГУ, 2011. С. 164-165

18.            On the Importance of Being Earnest // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали між нар. наук.-практич. конф. 31 травня-2 червня 2012 р. – Д.: НГУ, 2012. С. 113-114

19.            Foreign Languages in Modern Curriculum // Wykształcenie i nauka bez granic – 2012. Volume 21. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. P. 36-38

20.            Новаторство у навчанні іноземним мовам: ІКТ або критичне мислення? // Іноземна мова як засіб  мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2013 року. - Кривий Ріг: Центр-принт, 2013. - C. 41-43  

21.            Control automation of shearers in terms of auger gumming criterion // Proceedings of the International Forum on Energy Efficiency. Energy Efficiency Improvement of Geotechnical Systems. Taylor & Fransis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden. 2013, P. 137-145 (у співавторстві з Tkachov V., Bublikov A.)

22.            Grammar Teaching Concepts Reviewed // «Europejska nauka XXI powieką - 2014» Volume 18. Filologiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia - 72 str. P. 10-13

23.             Isakova M. Specific features of competent-based approach introduction in foreign language teaching/learning process in non-linguistic higher educational establishments of Ukraine. (with I.I. Zuyenok, O.V. Petrova as co-authors) - Advanced Education, 2014. Vol. 2. PP. 49-57

24.             Monograph. / Alice in a World of Wonderlands: The translation of Lewis Carroll’s Masterpiece.  New Castle: Oak Knoll Press (in cooperation with The Lewis  Carroll Society of North America), in 3 Vol. 2015. Vol. 1 Essays. PP. 461-467 (with Skuratovska L. as a co-author). Vol.2 Back-translations. PP. 531-541. Vol.3 Checklists. PP. 687-728.

25.             Isakova M. Concept of numerical experiment of isolation of absorptive horizons by thermoplastic materials // Scientific Bulletin of NMU, №5, 2016. PP.12-16 (with АК. Sudakov, О. Ye. Khomenko, D. A. Sudakova as co-authors)

26.              Isakova M. Isolation technology for swallowing zones by thermoplastic materials on the basis of polyethylenetеrеphthalate // Scientific Bulletin of NMU, 2017, № 1, PP.34-39 (with Y. Kuzin, D. Sudakova, О. Mostinets as co-authors)

27.            «Location pattern and genetic classification of granite pegmatites of the Ukrainian Shield» // Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019, 28 (4), PP. 673-691 (у співавторстві з L.V. Isakov)

Редакторська діяльність:

1.                 Літературний редактор «Економічного Вісника НГУ».

2.                 Літературний редактор проекту: «Establishment of International Universities Network - Eco-Campus for cooperation in greening curriculum and educational programs, and distance learning online learning". Платформа електронного навчання "ECO-Campus", розроблена Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ) та підтримана на партнерській основі з Бранденбургським технічним університетом Котбус-Сенфтенберг (БТУ, Німеччина).

3.                 Літературний редактор підручника англійською мовою: Khilov V.S. Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering // Ministry of Scince and Education of Ukraine, SHEI «NMU». 2018. 467 стор.

Наукові праці доц. Ісакової М.Л.

© 2006-2020 Інформація про сайт