Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

CRW_8680.jpg

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ  

Кафедра проводить наукові дослідження сучасних теорій і практик викладання іноземних мов, які спрямовані на розвиток комунікативної мовної компетенції серед студентів, а також прагматичної, загальної та соціокультурної компетенцій - включаючи вміння вчитися. 

Для розробки робочих програм і навчальних планів, які базуються на аналізі потреб студентів, для вибору навчальних завдань, аналізу, підбору та розробки навчальних матеріалів і оцінки результатів навчання, викладачами широко використовуються Загальноєвропейські рекомендаціїї щодо викладання, навчання/вивчення мов та їх оцінювання (ЗЄР 2001). Основні принципи Болонської декларації та інших європейських конвенцій щодо мовної.освіти в вищих навчальних закладах складають основу всіх навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами кафедри. Велика увага приділяється розвитку академічних вмінь і навичок студентів, їх умінню організовувати особисте навчання, використовуючи англійську та інші іноземні мови в освітній та професійних сферах в межах власної спеціаліьності. 

Науково-дослідна робота кафедри іноземних мов спрямована  на постійне підвищення професійної кваліфікації викладачів кафедри, що сприяє підвищенню ефективності викладання і навчання іноземним мовам. Викладачі беруть активну участь у навчально-методичних та науково-практичних семінарах, Всеукраїнських і міжнародних конференціях, проектах Британської Ради і Гете-Інституту, Літніх школах як в Україні, так і за кордоном. Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт