Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

нечай.jpg

Нечай Наталія Михайлівна


старший викладач кафедри іноземних мов НТУ "Дніпровська Політехніка"У 1999 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація філолог, викладач англійської мови та літератури.

Викладач кафедри іноземних мов НГУ з 1999 р. Старший викладач з 2014 р.

Викладає дисципліни Іноземна мова (англійська) професійного спрямування, Ділова англійська мова, Англійська мова для академічної мобільності, Англійська мова у фінансах, страхуванні та банківській сфері, Англійська мова для професійної діяльності

Підвищення кваліфікації

У 2015 році закінчила магістратуру ДВНЗ "НГУ", здобула ступінь магістра за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

Взяла участь у тренінгу "Інтерактивні методи у викладанні", 7-8 лютого 2020 р., НТУ «Дніпровська Політехніка» Сертифікат № 42/2020

З 2015 по 2018 рр брала активну участь в організації та роботі проекту Британської Ради в Україні "Англійська для Університетів"

  • English for Academic Purposes, 35 годин (2017р) 
  • ESP Teacher Development (CiVELT, Modules 1, 3, 8, 9, 13, 15), 35 годин (1-6 грудня, 2015 р.);

8.11.13 взяла участь у Міжнародному тренінговому семінарі для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів», організованому компанією Microsoft у м. Київ,  та здобула звання Microsoft Faculty Fellow

У 2012 році пройшла 40-годинний курс дистанційного навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів, організований Британською радою,  Learning Technologies For The Classroom. 


Участь у конференціях і семінарах:

1. Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» (січень 2015р.) з доповіддю за темою «Проблема вдосконалення рівня підготовки магістрів» (у співавторстві з викл. Хазовою О.В.)

2. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців» (2017)

3. Участь у низці вебінарів в рамках співпраці з Міжнародним Університетом Вірджинії (США).

4. Практичний семінар “Resilience and English Methodology”, організований Посольством США в Україні (червень 2018).

Участь у міжнародних освітніх та наукових проектах:

1. 29 лютого –7 березня 2020р. взяла участь у міжнародному тренінгу «Процвітання без Зростання? / Prosperity without Growth?» в рамках проекту “Local in Global”, організованого KreisauInitiative e.V. за підтримки Еразмус+ у м. Требніц (Німеччина) 

2. Проект Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який впроваджується у ЗВО України за підтримки Посольства США і Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки в Україні, червень - жовтень 2019 року

3. 16й щорічний літній Інститут Американознавства «Promoting Transparent and Accountable Leadership» з отриманням сертифікату (червень 2015).

   4. Літня школа, що проводилася BTU CS (Германія) за підтримки DAAD «Озеленення» навчальних програм» / Greening the CurriculumIntegration of Sustainability Aspects into University Education з отриманням сертифікату (вересень 2015). Україно-німецький проект ""Прикладні біотехнології в гірництві""/ Biomining в якості перекладача (2015-2018).

Публікації:

1. Oksana Khazova, Natalia Nechai ""Blended learning in university education"", Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2017 р. / Кривий Ріг. Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – 336 с. – сс. 151-153.

2. Nataliia Nechai. The features of teaching EAP at the university level Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017р., м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч.2 – 228с. – с. 64-66.

3. Нечай Н., Цвєтаєва О. Технічна підтримка діяльності під час навчання іноземної мови. Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування / Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції ДНУ, 19-20 травня 2017 року. Дніпро, 2017

4. Nataliia Nechai ""Modern challenges of teaching ESP and EAP at a university in Ukraine"" II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» МОН; Одеський нац. Університет ім. І.І. Мечнікова - Одеса: 2016 - 100с. - с.66-67.

5. Natalia Nechai, Oksana Khazova (2016) Teacher-student cooperation as a key to success in language learning, Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування : Матеріали міжнародного дискусійного форуму (19 – 20 трав, 2016). – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2016.

6. Нечай Н.М., Хазова О.В. «Проблема вдосконалення рівня підготовки магістрів», Новітні освітні технології в контексті Євроінтеграції: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, ЦУЛ, 2016. – с.111-114 Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1251

7. Нечай Н.М.""Навчання англійській мові в курсі магістратури"", Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». - 2015. - 147 с. - с.75-76

Освітні технології 21 ст.

EDMODO

http://orcid.org/0000-0003-2978-1456

e-mail: nechai.n.m@nmu.one  

Facebook


Студентські звіти про прочитані статті:

© 2006-2020 Інформація про сайт