Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg
 books.png         books ИЗ.png
   booksD.pngbooksF.png
 booksА.pngbooksР.pngЗбірка матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення» Читати
Навчально-методичні матеріали

Сучасний інженер або науковець будь-якої галузі знань сьогодні має бути поінформованим про останні тенденції та досягнення у сфері власної спеціалізації, вільно орієнтуватися у потоці інформації, ідеях та термінології. Саме тому викладачі кафедри не тільки орієнтують студентів на вивчення автентичних інформаційних ресурсів, але й розробляють власні методичні матеріали, посібники та підручники для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для кожної галузі знань та спеціальності університету.

Нижче наведено перелік навчально-методичних матеріалів з вивчення іноземних мов, які можна знайти в науковій бібіліотеці НГУ та в локальній мережі університету. Для зручності пошуку матеріали класифіковано за галузями знань та спеціальностями.    


Галузь знань 08 Право 

Матеріали для студентів, що навчаються за спеціальністю 081 Право 

 1. Завдання з тестування навичок читання текстів з фаху для студентів напряму підготовки Право Кострицька С.І. Аллан Р. Блек 2004 
 2. English for Law. Практикум для самостійної роботи Заїка Л.А. 2005 
 3. Навчальний посібник "Німецька мова для юристів” Уманець Т.Д. 2006 
 4. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008   

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальності: 071 облік та оподаткування, 072 фінанси і кредит, 073 менеджмент, 075 маркетинг, 076 підприємництво, 

 1. Успішний маркетинг (підручник) Решетилова Т.Б., д.е.н. проф.; Заїка Л.А. 2005
 2. Методичні рекомендації до розвитку навичок і вмінь проведення зборів англійською мовою «Meetings» для всіх галузей знань. (електронна версія) Губкіна В.В., Морозова Т.І. 2005 
 3. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1-4) Куліш В.І. 2008  

Галузь знань 10 Природничі науки 

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями: 101 екологія  та 103 науки про землю

 1. Методичні вказівки та практичні завдання з німецької мови до теми "Охорона навколишнього середовища для студентів старших курсів та груп поглибленого вивчення німецької мови. Уманець Т.Д. 2000
 2. Навчальний посібник з англійської мови за темою "Проблеми екології” для студентів ІІ-ІІІ к. усіх напрямів підготовки (ч. І) Вахрушева Л.О. Левченко Н.Є. 2001 
 3. Навчальний посібник з англійської мови за темою "Проблеми екології” для студентів ІІ-ІІІ к. усіх напрямів підготовки (ч. ІІ) Вахрушева Л.О. Левченко Н.Є. 2001 
 4. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008 
 5. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Кострицька С.І.Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д, 2010 
 6. Практикум з англійської мови для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентів галузі знань Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування. (Модуль 2) Заїка Л.А. 2010
 7. Методичні вказівки та практичні завдання за темою "Мій фах” для студентів напряму підготовки  Геологія Швець О.Д., Копнін М.В. 2000 
 8. Посібник з англійської мови для студентів ГРФ (з грифом Міністерства науки і освіти України) Копнін М.В., Заїка Л.А., Орел М.В. 2002 
 9. Збірник завдань для самостійної роботи з текстами за фахом для студентів напрямів підготовки  Гірництво, Геологія Кострицька С.І. 2004    

Галузь знань 12  Інформаційні технології 

 1. Збірка текстів "Захист інформації” для самостійної роботи студентів напряму підготовки "Захист інформації”, "Прикладна математика” Губкіна В.В. Морозова Т.І. 2005 (локальна мережа) 
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з розвитку навичок читання для студентів напрямів підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі”, "Прикладна математика”, "Захист інформації” (збірка текстів "Комп’ютери”) Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 (локальна мережа) 
 3. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008
 4. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010 

Галузь знань 18 Виробництво та технології        

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями

1.Розробка родовищ та видобування корисних копалин, ГІ (підземна розробка родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, охорона праці в гірничому виробництві, транспортні системи гірничих підприємств).

2. Збагачення корисних копалин, ГТЗ, ГТЯ (технологія збагачення корисних копалин; якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини ).

3. Шахтне і підземне будівництво, ГБ (будівництво та реконструкція гірничодобувних підприємств; міське підземне будівництво).

4. Буріння свердловин РТ.

5. Маркшейдерська справа, ГГ.

 1. Методичні вказівки з перекладу технічних текстів для студентів механіко-машинобудівного факультету усіх спеціальностей Алексєєв М.Г., Зуєнок І.І.1997 
 2. Процеси та машини для збагачення корисних копалин. Пілов П.І., Туркеніч А.М., Кострицька С.І. 1999 
 3. Збірник технічних текстів для студентів напряму 0903. Гірництво, 0707 Геологія, 0708 Екологія, 0902 Інженерна механіка Терехова Л.О., Кравцова Н.Ш. 1999 
 4. Збірник текстів з практичними завданнями з англійської мови до теми "Мій фах” для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка, 0903 Гірництво Вахрушева Л.О. Бердник Л.В. 2001 
 5. Методичні вказівки та лексико граматичні вправи для студентів напрямку 0903, спеціальності "Підземна розробка родовищ корисних копалин” Морозова Т.І., Губкіна В.В., Доценко В.І. 2004 
 6. Збірник текстів та вправ до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки "Гірництво”, спеціальність "Буріння”  Швець О.Д., Кошкар Н.В. Хоменко В.Л. 2004 
 7. Практикум для студентів напряму підготовки 0903 "Гірництво” (спеціальність "Шахтне та підземне будівництво”) Заїка Л.А. 2005 
 8. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням” бакалаврів галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Кострицька С.І. Зуєнок І.І. Поперечна Н.В. Швець О.Д. 2007 
 9. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008 
 10. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010 
 11. Збірник завдань для самостійної роботи з текстами за фахом для студентів напрямів підготовки 0903 Гірництво, 0707 Геологія Кострицька С.І. 2004 
 12. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів і фахівців галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Том І Завдання та вправи для самостійної роботи Том ІІ Ресурси для самостійної роботи Том ІІІ Практикум-довідник з граматики Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д, 2010


© 2006-2021 Інформація про сайт