Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg
 books.png         books ИЗ.png
   booksD.pngbooksF.png
 booksА.pngЗбірка матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення» Навчально-методичні матеріали

Сучасний інженер або науковець будь-якої галузі знань сьогодні має бути поінформованим про останні тенденції та досягнення у сфері власної спеціалізації, вільно орієнтуватися у потоці інформації, ідеях та термінології. Саме тому викладачі кафедри не тільки орієнтують студентів на вивчення автентичних інформаційних ресурсів, але й розробляють власні методичні матеріали, посібники та підручники для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для кожної галузі знань та спеціальності університету.

Нижче наведено перелік навчально-методичних матеріалів з вивчення іноземних мов, які можна знайти в науковій бібіліотеці НГУ та в локальній мережі університету.

 1. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Кострицька С.І.Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д, 2014 
 2. Завдання з тестування навичок читання текстів з фаху для студентів напряму підготовки Право Кострицька С.І. Аллан Р. Блек 2004 
 3. Практикум з англійської мови для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентів галузі знань Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування. (Модуль 2) Заїка Л.А. 2010
 4. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням” бакалаврів галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Кострицька С.І. Зуєнок І.І. Поперечна Н.В. Швець О.Д. 2007 
 5. English for Law. Практикум для самостійної роботи Заїка Л.А. 2005
 6. Успішний маркетинг (підручник) Решетилова Т.Б., д.е.н. проф.; Заїка Л.А. 2005
 7. Методичні рекомендації до розвитку навичок і вмінь проведення зборів англійською мовою «Meetings» для всіх галузей знань. (електронна версія) Губкіна В.В., Морозова Т.І. 2005 
 8. Збірка текстів "Захист інформації” для самостійної роботи студентів напряму підготовки "Захист інформації”, "Прикладна математика” Губкіна В.В. Морозова Т.І. 2005
 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з розвитку навичок читання для студентів напрямів підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі”, "Прикладна математика”, "Захист інформації” (збірка текстів "Комп’ютери”) Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 
 10. Методичні вказівки та лексико граматичні вправи для студентів напрямку 0903, спеціальності "Підземна розробка родовищ корисних копалин” Морозова Т.І., Губкіна В.В., Доценко В.І. 2004 
 11. Збірник текстів та вправ до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки "Гірництво”, спеціальність "Буріння”  Швець О.Д.Кошкар Н.В. Хоменко В.Л. 2004 
 12. Збірник завдань для самостійної роботи з текстами за фахом для студентів напрямів підготовки  Гірництво, Геологія Кострицька С.І. 2004   
 13. Посібник з англійської мови для студентів ГРФ (з грифом Міністерства науки і освіти України) Копнін М.В., Заїка Л.А., Орел М.В. 2002 
 14. Збірник текстів з практичними завданнями з англійської мови до теми "Мій фах” для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка, 0903 Гірництво Вахрушева Л.О. Бердник Л.В. 2001 

 1. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010 
 2. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1-4) Куліш В.І. 2008 
 1.  Навчальний посібник "Німецька мова для юристів” Уманець Т.Д. 2006 
 2. Методичні вказівки та практичні завдання з німецької мови до теми "Охорона навколишнього середовища для студентів старших курсів та груп поглибленого вивчення німецької мови. Уманець Т.Д. 2000

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт