Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Олени Дмитрівни Швець


Підручники та методичні рекомендації

1. Навчальний посібник English for Study and Work - Англійська мова для навчання та роботи. Співавтори: С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна. Дніпропетровськ: НГУ, 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5206 від 16.06.10)  

Том 1. In class Activities –  356 с. 

Том 2. Self-study Resources – 234 с

Том 3. Grammar Review and Practice – 258 с

2. Іноземна (англійська) мова у маркетинговій діяльності. Завдання та вправи для практичних занять

3. Швець О.Д. Іноземна (англійська) мова для академічних цілей 

Статті та тези доповідей

2013 рік

 1.     Roles and relationships in an ESP classroom - Міжнародна науково-практична конференція «Іноземна мова як засіб  мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013 р.  – сс. 74-75

2.     Through StudentsParticipation in International Projects to Broadening Their Professional Knowledge and Skills and Developing Professionally-Oriented Communicative Language Skills, V Міжнародна науково-практична  конференція Єдина Європа - United Europe: моногр./ Держ.вищ.навч.закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – У співавторстві з Кострицькою С.І.

3.     "Effective Techniques in ESP Teaching and Learning, 1-й международный научно-методический семинар «К трансферу научно-образовательных инновационных технологий  через полиязычие», Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, 2013 г., сс. 59-66 – У співавторстві з Кострицькою С.І.

2012 рік

  1. Study Skills as a Way to Independent Language Learning’. Common Europe: Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej, PoznanWroclaw, 2012, p. 351-359
  2.  Noun Strings: Lexical Problems in the ESP Discourse -  міжвузівська науково-практична конференція „Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі”,  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – У співавторстві з Кострицькою С.І.
  3. Developing Business StudentsCommunicative Language Competences for their Successful Professional Career Єдина Європа - United Europe: моногр./ Держ.вищ.навч.закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук.ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – У співавторстві з Кострицькою С.І.
  4. Coping With The Problems of Mixed Ability ClassesМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ,  2012. – Т.2. – 136 с. – сс.104-105.
  5. Tasks As a Way of Effective Language Teaching in Heterogeneous ClassesМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ,  2012. – Т.2. – 136 с. – сс.108-110.
  6. Approaches to ESP Curriculum Design - Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Том 1 «Проблеми взаємної адаптації систем вищої освіти». Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 124 с. –  сс. 117-119
  7. 'Developing ESP StudentsVocabulary Learning Skills -  Сучасні стратегії та методи навчання перекладу: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Літограф, 2012. – 156 с. – сс. 83-84
  8. Assessment Strategies in the ESP Course as a Way for Motivating Student Learning. Common Europe: Ukraine and Poland – New Socio-economic Challenges, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej, PoznanWroclaw, 2012, p. 437-449

2011 рік

1.     Assessment Strategies in the ESP Course as a Way for Motivating Student Learning’. - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Єдина Європа». - спільна монографія за науковою редакцією академіка О.І. Амоші [Єдина Європа: нові виклики [Текст] = United Europe: new challenges: моногр. / Держ. вищ. навч. закл. “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. — Д.: Національний гірничий університет, 2011. — 285 с. — Текст англ., польськ., укр. мовами.].10-13 травня 2011 р. – У співавторстві з Кострицькою С.І.

2.     «Формування професійно-орієнтованої компетенції в курсі «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 198 с. (стор. 84-86) – У співавторстві з Кострицькою С.І.

3.     «Организация самостоятельной работы по иностранному языку студентов технических вузов». Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 12-13 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 207 с. (стор. 89-91) – У співавторстві з Кострицькою С.І.

4.     Innovative Approaches to ESP Materials – Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ,  2011. – Т.2. – 213с. – сс.192-194

5.     ESP Course Self-study Organisation Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», ДВНЗ «НГУ»., Дніпропетровськ,  2011. – Т.2. – 213с. – сс.190-192

6.     Language training for mining engineers: teaching, learning, assessment – Міжнародна науково-практична конференція «Школа подземной разработки» (Издательский дом CRC Press/Balkema, Нидерланды), 2011 р. – У співавторстві з Кострицькою С.І.

7.  Insight into reading to enhance the learning process. Збірник Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення: Збірка Тез. Доп. Міжнародного Наук.- практ. Семінару, 13 – 14 жовтня. 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011, сс.146 - 148

 

2010 рік

1.  Self-study as a Core Component of the Study Process’. Міжнародна науково-практична конференція «Foreign Language as a Means of Prospective Specialists’ Mobility in the Context of Bologna Declaration». Технічний університет, м. Кривий Ріг, 2010 р.

2.  Learner-centred Approach in ESP Teaching and Learning. – Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ,  2010 р.

3.   ‘What Makes a Transparent Study Process?’ Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики, Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2010. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім.. О. Гончара, 2010, - 195 с.

2009 рік

1.   Vocabulary in ESP. Міжвузівська конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)». Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009 – У співавторстві з  Н.В. Поперечною.

2.   Developing skills with case studies. ІІІ міжнародна конференція «Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?». Дніпропетровський університет економіки та права, 2009  – У співавторстві з Н.В. Поперечною.

3. Poland and UkraineCooperation in StudentsLanguage Training in the Conditions of European Integration’. І  міжнародна наукова конференція «Польща – Україна: єдина Європа», 2009. – У співавторстві з Кострицькою С.І.

4.  Cooperative Approach to ESP Teaching and Learning’. Регіональна наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві». ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, 2009  – У співавторстві з Поперечною Н.В.

5. ESP Materials Design’. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики». ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, 2009 – У співавторстві з Поперечною Н.В. 
© 2006-2021 Інформація про сайт