Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg


 НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ


1. Збірка матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення» Читати

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування. National ESP Curriculum

3. Cтандарт вищої освіти Національного гірничого університету СВО НГУ НМЗ – 07. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

 4. Англійська мова спеціального вжитку (ESP) в Україні (допроектне дослідження) (Колективна монографія)/ Британська Рада в Україні, Міністерство освіти і науки  України.  К: Ленвіт, 2004 – 129 с. (1\10)

5. Навчальний посібник English for Study and Work - Англійська мова для навчання та роботи. Співавтори: С.І.Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д.Швець, Н.В.Поперечна. 


   

 Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт