Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg


30 травня 2013 року кафедра iноземних мов провела семінар-тренінг «Сучасні підходи до викладання англійської мови: Виклики та перспективи» для викладачів англійської мови вищих навчальних закладів і вчителів міста Дніпропетровська та області 

Семінар мав на меті надати методичну допомогу викладачам англійської мови щодо розвитку мовленнєвої, стратегічної і навчальної компетенції, а також уміння і навичок надавати практичні рекомендації, необхідні для успішної організації ефективної роботи при викладанні англійської мови.

Роберт Хартіган, методист-консультант «Динтернал» та «Pearson Education Ltd.» та Олександр Чеботарьов, методист-консультант видавництва «Pearson Education Ltd.» провели цікаві тренінги щодо розвитку стратегічної компетенції студентів під час підготовки іспитів з англійської мови, а також розповіли про перспективи вивчення мови для учнів середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів.

Вiдео iнтерв'ю з Р. Хартiганом ви можете переглянути на YouTube SaveFrom.net та на сайтi унiверситету

З численних вiдгукiв наших колег ми наводимо один, який залишила старший викладач кафедри іноземних мов Академії митної служби України Чухно Тетяна Володимирівна: 

Семінар «Сучасні підходи до викладання англійської мови: виклики та перспективи», який був проведений на базі кафедри іноземних мов ДВНЗ "Національного гірничого університету" за підтримки компанії "LBC" "Learners' Book Company", справив тільки позитивне враження. Під час семінару було розглянуто низку найважливіших методологічних питань стосовно підготовки учнів старших класів та студентів ВНЗ до тестувань різного формату. Консультант видавництва "Pearson Education Limited" Олександр Чеботарьов звернув увагу присутніх викладачів на важливість опанування стратегічних моментів у підготовці до складання тестів.

Методист видавництва “Pearson Education Limited” Роберт Хартіган (Ірландія) підкреслив необхідність активного впровадження сучасних технологій у самостійну роботу студентів, тим самим пожвавивши дискусію з приводу ймовірності змін у навчальному процесі через використання сучасних технологій.

Для себе, як для викладача з 15-річним досвідом викладання англійської мови, можу зазначати, що, заходи такого формату вдосконалюють педагогічну майстерність, сприяють активізації викладацької діяльності, поглиблюють зв'язки між навчальними закладами.

Дякую за гостинність й доброзичливість!!! CRW_8683 м.jpg

13–14 жовтня 2011 року  кафедра іноземних мов стала місцем проведення Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення»

В семінарі взяли участь викладачі іноземних мов вищих навчальних закладів України всіх рівнів акредитації, представники державних і приватних університетів та інститутів Києва, Черкащини, Сум, Харкова, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, представники адміністрації Національного гірничого університету, директори мовних і лінгвістичних центрів Державного ВНЗ «НГУ», менеджер партнерських зв’язків та проектів Британської Ради в Україні Олександр Шаленко, голова представництва “Oxford University Press” в Україні Анна Моріс, представник Інформаційно-консультаційного центру «Освіта» Катерина Каневська; іноземні фахівці, серед яких Род Болайто, заступник директора з наукової діяльності і академічних обмінів Норвічського Інституту мовної освіти NILE (Велика Британія), професор Вірджінія Клейст (США), директори компаній Девід Беррі (Велика Британія) і Кристофер Гловер (Австралія), Штефан Зенхен (Німеччина), Тетяна Козимирська (Португалія). Ті іноземні фахівці, які не змогли приїхати до України, направили свої матеріали та вітальні слова учасникам семінару. Загальна кількість учасників семінару склала 100 осіб, серед яких були не тільки викладачі вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, включаючи технікуми та коледжі, але й вчителі середніх шкіл Дніпропетровщини.

На семінарі обговорювалось широке коло питань, як то:

 • Досвід міжнародної співпраці в галузі мовної освіти
 • Мовна освіта: європейський вимір
 • Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в ВНЗ України
 • Кредитно-модульна система мовної підготовки фахівців
 • Інноваційні підходи та технології формування іншомовної комунікативної компетенції
 • Проблеми впровадження дистанційної освіти і шляхи їх вирішення
 • Інформаційно-комунікаційні технології та електронні засоби навчання іноземних мов
 • Формування і розвиток навичок автономного навчання протягом життя
 • Гарантія якості мовної освіти.

В рамках семінару були заслухані доповіді учасників і проведені: засідання круглого столу «Мовна освіта: чому, що, як?», «Мовна освіта: європейський вимір», майстер-класи з викладання англійської мови, робочі майстерні та тренінги з інноваційних підходів до викладання англійської мови, підготовки до міжнародних іспитів та можливостей професійного розвитку викладачів. 

Учасниками семінару затверджені рішення та висунуті пропозиції щодо покрашення мовної освіти, серед яких:

 • розробка єдиних вимог і критеріїв щодо оцінювання і контролю рівня сформованності мовних компетенцій, які відповідають міжнародним, що сприятиме забезпеченню співвідносності і визнанню різними ВНЗ результатів мовного навчання студентів;
 • забезпечення прозорості процедур оцінювання якості викладання за обгрунтованими показниками з метою усунення можливості суб’єктивного оцінювання;
 • широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання іноземних мов та дистанційної освіти викладачів тощо.

 За результатами семінару опублікована Збірка матеріалів «Challenges and Experiences in Foreign Language Education in the New Millennium: UKRAINE», в яку увійшли найкращі доповіді учасників семінару.15 листопада 2011 року з місією надання консультацій українським студентам щодо можливостей отримання стипендій на навчання, стажування і проведення досліджень у США в НГУ побував заступник декана факультету магістерських та аспірантських програм Державного університету середнього Теннессі Пітер Канінгем. В Україну він прибув з метою налагодження партнерських зв’язків між американськими й українськими вузами.david barry.jpg13.09.2011 на кафедрі іноземних мов відбувся науково-практичний семінар "Knowing how to tell a story!"  Семінар проводив Девід Беррі, директор компанії DBL Environmental (Великобританія), науковий редактор доповідей та наукових статей з питань екології

В ході семінару викладачі кафедри іноземних мов і кафедри перекладу, студенти, магістри і аспіранти різних факультетів НГУ мали змогу ознайомитися з особливостями складання звітів про наукову роботу та написання наукових статей англійською мовою, отримати відповіді на запитання, які виникають у них під час складання анотацій, написання тез,  рефератів, статей та звітів англійською мовою.


IMG_4938м.jpg15.06. 2011  компанія ЕСТУA (офіційний представник Pearson Tests в Україні) за підтримки компанії LBS провели методичний семінар, присвячений стратегіям оцінювання знань студентів.

Світлана Сорочинська, головний методист компанії ЕСТУА, розповіла про особливості та переваги тесту PTE для школярів та студентів, та презентувала новий підручник SPEAKOUT видaвництва Pearson. В семінарі взяли участь більше 50 викладачів англійської мови з середніх та вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу та Марганця. Учасники мали змогу придбати підручники та інші навчальні матеріали на виставці-продажу, організованій компанією Learners' Book Company.

© 2006-2020 Інформація про сайт