Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg
 books.png         books ИЗ.png
   booksD.pngbooksF.png
 booksА.pngbooksР.pngЗбірка матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення» Читати
Навчально-методичні матеріали

Сучасний інженер або науковець будь-якої галузі знань сьогодні має бути поінформованим про останні тенденції та досягнення у сфері власної спеціалізації, вільно орієнтуватися у потоці інформації, ідеях та термінології. Саме тому викладачі кафедри не тільки орієнтують студентів на вивчення автентичних інформаційних ресурсів, але й розробляють власні методичні матеріали, посібники та підручники для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для кожної галузі знань та спеціальності університету.

Нижче наведено перелік навчально-методичних матеріалів з вивчення іноземних мов, які можна знайти в науковій бібіліотеці НГУ та в локальній мережі університету. Для зручності пошуку матеріали класифіковано за галузями знань та спеціальностями.    


Галузь знань 0304 Право

Матеріали для студентів, що навчаються за спеціальністю

7.03040101 Право (ЮП)

 1. Завдання з тестування навичок читання текстів з фаху для студентів напряму підготовки 0601 Право Кострицька С.І. Аллан Р. Блек 2004 
 2. English for Law. Практикум для самостійної роботи Заїка Л.А. 2005 
 3. Навчальний посібник "Німецька мова для юристів” Уманець Т.Д. 2006 
 4. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008  

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво, Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Спеціальності: 6.030507 маркетинг, економічна кібернетика, економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит
6.030601 менеджмент організацій, адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 1. Успішний маркетинг (підручник) Решетилова Т.Б., д.е.н. проф.; Заїка Л.А. 2005
 2. Методичні рекомендації до розвитку навичок і вмінь проведення зборів англійською мовою «Meetings» для всіх галузей знань. (електронна версія) Губкіна В.В., Морозова Т.І. 2005 
 3. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1-4) Куліш В.І. 2008 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями:

1. 6.040103 Геологія, РP (геологічна зйомка, пошуки і розвідка; оцінка діагностика дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння).
2. Гідрогеологія, РГ (гідрогеологія та інженерна геологія; інженерна гідрогеологія).
3. Геофізика, РФ (розвідувальна геофізика; екологічна геофізика).
4. 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища, ГЕ

 1. Методичні вказівки та практичні завдання з німецької мови до теми "Охорона навколишнього середовища для студентів старших курсів та груп поглибленого вивчення німецької мови. Уманець Т.Д. 2000
 2. Навчальний посібник з англійської мови за темою "Проблеми екології” для студентів ІІ-ІІІ к. усіх напрямів підготовки (ч. І) Вахрушева Л.О. Левченко Н.Є. 2001 
 3. Навчальний посібник з англійської мови за темою "Проблеми екології” для студентів ІІ-ІІІ к. усіх напрямів підготовки (ч. ІІ) Вахрушева Л.О. Левченко Н.Є. 2001 
 4. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008 
 5. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д, 2010 
 6. Практикум з англійської мови для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентів галузі знань 6.040106 Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування. (Модуль 2) Заїка Л.А. 2010
 7. Методичні вказівки та практичні завдання за темою "Мій фах” для студентів напряму підготовки 0707 Геологія Швець О.Д., Копнін М.В. 2000 
 8. Посібник з англійської мови для студентів ГРФ (з грифом Міністерства науки і освіти України) Копнін М.В., Заїка Л.А., Орел М.В. 2002 
 9. Збірник завдань для самостійної роботи з текстами за фахом для студентів напрямів підготовки 0903 Гірництво, 0707 Геологія Кострицька С.І. 2004   

Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика

Спеціальність: 6.040303 системний аналіз

 1. Збірка текстів "Захист інформації” для самостійної роботи студентів напряму підготовки "Захист інформації”, "Прикладна математика” Губкіна В.В. Морозова Т.І. 2005 (локальна мережа) 
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з розвитку навичок читання для студентів напрямів підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі”, "Прикладна математика”, "Захист інформації” (збірка текстів "Комп’ютери”) Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 (локальна мережа) 
 3. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008
 4. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010 

Галузь знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями  

1. Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

2. Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

3. Комп’ютерні системи та мережі

4. Програмне забезпечення систем

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з розвитку навичок читання для студентів напрямів підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі”, "Прикладна математика”, "Захист інформації” (збірка текстів "Комп’ютери”) Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 (локальна мережа) 
 2. Збірка текстів "Комп’ютери” для самостійної роботи студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі” Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 
 3. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008
 4. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010  

Галузь знань 0502 Автоматика та управління

Методичні матеріали для студентів, які навчаються за спеціальностями

 1. Комп’ютеризовані cистеми управління і автоматики (АТ)
 2. Автоматизоване управління технологічними процесами (гірничої промисловості). (АГ)
 1. Збірка текстів "Комп’ютери” для самостійної роботи студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі” Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005  
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з розвитку навичок читання для студентів напрямів підготовки "Комп’ютерні науки”, "Комп’ютерна інженерія”, "Комп’ютерні системи та мережі”, "Прикладна математика”, "Захист інформації” (збірка текстів "Комп’ютери”) Зуєнок І.І. Токар Л.О. 2005 (локальна мережа) 
 3. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008 
 4. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010  

Галузь знань 0503 Розробка корисних копалин

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями

1.Розробка родовищ та видобування корисних копалин, ГІ (підземна розробка родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, охорона праці в гірничому виробництві, транспортні системи гірничих підприємств).

2. Збагачення корисних копалин, ГТЗ, ГТЯ (технологія збагачення корисних копалин; якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини ).

3. Шахтне і підземне будівництво, ГБ (будівництво та реконструкція гірничодобувних підприємств; міське підземне будівництво).

4. Буріння свердловин РТ.

5. Маркшейдерська справа, ГГ.

 1. Методичні вказівки з перекладу технічних текстів для студентів механіко-машинобудівного факультету усіх спеціальностей Алексєєв М.Г., Зуєнок І.І.1997 
 2. Процеси та машини для збагачення корисних копалин. Пілов П.І., Туркеніч А.М., Кострицька С.І. 1999 
 3. Збірник технічних текстів для студентів напряму 0903. Гірництво, 0707 Геологія, 0708 Екологія, 0902 Інженерна механіка Терехова Л.О., Кравцова Н.Ш. 1999 
 4. Збірник текстів з практичними завданнями з англійської мови до теми "Мій фах” для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка, 0903 Гірництво Вахрушева Л.О. Бердник Л.В. 2001 
 5. Методичні вказівки та лексико граматичні вправи для студентів напрямку 0903, спеціальності "Підземна розробка родовищ корисних копалин” Морозова Т.І., Губкіна В.В., Доценко В.І. 2004 
 6. Збірник текстів та вправ до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки "Гірництво”, спеціальність "Буріння”  Швець О.Д., Кошкар Н.В. Хоменко В.Л. 2004 
 7. Практикум для студентів напряму підготовки 0903 "Гірництво” (спеціальність "Шахтне та підземне будівництво”) Заїка Л.А. 2005 
 8. Нормативно-методичне забезпечення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням” бакалаврів галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Кострицька С.І. Зуєнок І.І. Поперечна Н.В. Швець О.Д. 2007 
 9. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008 
 10. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010 
 11. Збірник завдань для самостійної роботи з текстами за фахом для студентів напрямів підготовки 0903 Гірництво, 0707 Геологія Кострицька С.І. 2004 
 12. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів і фахівців галузі знань 0503 Розробка корисних копалин Том І Завдання та вправи для самостійної роботи Том ІІ Ресурси для самостійної роботи Том ІІІ Практикум-довідник з граматики Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д, 2010

Галузь знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка

Спеціальності: 1. Гірничі машини та комплекси, ГМ (енергомеханічні комплекси гірничого виробництва; конструювання, виробництво та експлуатація обладнання для видобутку корисних копалин; конструювання, виробництво та експлуатація обладнання для переробки корисних копалин; компьютерні технології проектування гірничого обладнання; проектний менеджмент гірничого обладнання).

2. Технології машинобудування, ТМ (технологія автоматизованого виробництва; маркетинг у машинобудуванні; надійність, діагностика та ремонт обладнання).

 1. Тексти для читання та вправи для активізації навичок усного мовлення для студентв напряму 0804, 0902, 0903, 0906, 0914, 0922, 0925, 1601 Н.М.Ігнатова, К. Штайнеке 1999  
 2. Збірник текстів з практичними завданнями з англійської мови до теми "Мій фах” для студентів напряму підготовки 0902 Інженерна механіка, 0903 Гірництво Л.О.Вахрушева Л.В.Бердник 2001
 3.  Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008  

Галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка

Спеціальності: 1.Електротехнічні системи електроспоживання (електротехнічні системи електроспоживання підприємств; компьютерні технології в електротехнічних системах електроспоживання; електроенергетичний аудит систем електроспоживання; системи електроспоживання гірничих підприємств). (ЕПe,ЕПг,ЕПм)
2. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (
компьютерізовані електромеханічні системи автоматизації та електропривод загальнопромислових установок; компьютерізовані електромеханічні системи автоматизації та електропривод гнучких виробничих комплексів). (АУ, АУр)  
3. Енергетичний менеджмент (ГЕМ)  
4. Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 

 1. Тексти для читання та вправи для активізації навичок усного мовлення для студентів напряму підготовки 0804, 0902, 0903, 0906, 0914, 0922, 0925, 1601 Н.М.Ігнатова,. К.Штайнеке 1999  
 2. Тестові завдання та вправи з розвитку навичок читання та говоріння для студентів спеціальності "Енергетичний менеджмент”  Швець О.Д. Кора А.О. Випанасенко Н.С. 2007  

6.050702 Електромеханіка

 1. Методичні вказівки та практичні завдання з англійської мови для студентів напрямку підготовки 0922, Спеціальність 7.(8) 092203 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод   Швець О.Д., Петриченко О.Л. 1999  
 2. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1-4) Куліш В.І. 2008  
 3. Збірник текстів та завдань з німецької мови до практичних занять для студентів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка (Модулі 3,4) Уманець Т.Д. 2009    

Галузь знань 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

Навчально-методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальністю  
Телекомунікаційні системи та мережі (ТС).

 1. Тексти і завдання з англійської мови до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 0924 "Телекомунікації” (методичні вказівки) Швець О.Д., Назарко В.О. 2005
 2. Збірник текстів та завдань з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1-4) Куліш В.І. 2008
 3.  Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010  

Галузь знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Методичні матеріали для студентів, що навчаються за спеціальностями:

1. Організація перевезень і управління на транспорті (АП)
2. Автомобілі та автомобільне господарство (АМг)

 1. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008
 2. Збірник завдань та вправ до самостійної роботи студентів галузі знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура з дисціпліни «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» Швець О.Д., Поперечна Н.В. 2010

Галузь знань 0801 Геодезія та землеустрій

Навчально-методичні матеріали для студентів, які навчаються за спеціальностями:

1. Землевпорядкування і кадастр (ГК)  
2.Геоінформаційні системи та технології (ГIС)

 1.  Методичні вказівки та практичні завдання за темою "Мій фах” Швець О.Д., Копнін М.В. 2000
 2.  Практикум з розвитку навичок англомовного спілкування у професійній сфері для студентів спеціальності "Геоінформаційні системи та технології”  Копнін М.В., Орел М.В. 2001 
 3. Збірник текстів з німецької мови для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей "Метрологія та вимірювальна техніка”, "Автомобілі та автомобільне господарство”, "Землевпорядкування та кадастр” (методичні вказівки) Уманець Т.Д. 2005  
 4. Збірник текстів і практичних завдань з англійської мови для студентів спеціальності "Геоінформаційні системи і технології” Кострицька С.І. 2006  
 5. Збірка методичних матеріалів з вивчення французької мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу усіх галузей знань (Модулі 1- 4) Куліш В.І. 2008  
 6. Збірка методичних матеріалів по використанню ресурсу Інтернет з метою вивчення французької мови Куліш В.І. 2010

© 2006-2019 Інформація про сайт