Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg


Як підготувати якісну презентацію англійською мовою:  Making a Presentation      

Як написати  анотацію: Rules and useful phrases for abstract writing


Для студентів І курсу:

Англійська мова для навчання і роботи

ЗБІРКА ТЕКСТІВ «КОМП’ЮТЕРИ» та методичні вказівки для студентів перших курсів  Part 1     Part 2     Part 3 


Тексти і завдання з англійської мови до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 0924 "Телекомунікації” (методичні вказівки) 


Для студентів-менеджерів100 питань  DECA sample exam

ETS MAJOR FIELD TEST IN BUSINESS


ДІЛОВА іноземна (англійська) мова. Методичні рекомендації, завдання і вправи до практичних занять і самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки

Методичні вказівки до самостійної роботи над проектом з розробки бізнес-журналу за фахомДля студентів V курсу:

Зуєнок І.І. та ін. Методичні  рекомендації до проектної роботи (для здобувачів ступені магістр усіх напрямів підготовки)

Швець О.Д. Іноземна (англійська) мова для академічних цілей 

Зуєнок І.І. WRITING REPORTS: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯКурс дистанційного навчання за дисципліною "Міжнародний менеджмент"     на платформі NMUDO

Тестові завдання та вправи з розвитку навичок читання та говоріння для студентів спеціальності "Енергетичний менеджмент”  


Для студентів спеціальності "Маркетинг":

Іноземна (англійська) мова у маркетинговій діяльності. Завдання та вправи для практичних занять


Для студентів MMФ:

М.Л. Ісакова Іноземна (англійська) мова. Завдання і вправи для практичних занять та самостійної роботи: для бакалаврів галузі знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка

Швець О.Д., Поперечна Н.В. Збірник завдань та вправ до самостійної роботи студентів галузі знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура з дисціпліни «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» 


Для студентів ГФ

Швець О.Д.Збірник текстів та вправ до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки "Гірництво”, спеціальність "Буріння”   

Л.А. Заїка Environmental Protection Практикум з англійської мови для практичних занять та самостійної роботи студентів 


Для студентів спеціальності  Електромеханіка

Швець О.Д.Петриченко О.Л. Методичні вказівки та практичні завдання з англійської мови для студентів напрямку підготовки 0922, Спеціальність 7.(8) 092203 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    


Повернутися до Бібліотеки

© 2006-2020 Інформація про сайт