Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

На Головну сторінку
 

Секція мовної підготовки іноземних громадян працює в складі кафедри іноземних мов у 2012-2015рр.

Очолювала секцію кандидат педагогічних наук, доцент,  Валентина Іванівна Луценко.    луценко.jpg

Пошта: astra4965@gmail.com

Також в складі секції працювали професор Алла Володимирівна Мамрак та доцент Ірина Іванівна Зуєнок


У державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» навчається 153 студенти з 22 країн. Детальніше - тут


РОБОТА СЕКЦІЇ 

Володіння мовою навчання для іноземного студента є гарантією якісної професійної підготовки сучасного освіченого спеціаліста-інженера. Багато студентів-іноземців потребують знань російської мови не тільки для спілкування, а й для кращого розуміння технологічних процесів. 

Враховуючи потреби студентів, викладання російської мови здійснюється за наступними аспектами:

  • вступний фонетико-граматичний курс;
  • елементарний та основний курс граматики;
  • науковий стиль мовлення;
  • комунікація

Дисципліни: «Російська мова» та «Лінгвістичні основи наукового дискурсу»

Детальніше про зміст дисциплін - тут

Методологічними орієнтирами нової концепції викладання російської мови як іноземної є правильна вимова, повсякденна сучасна мова та мова наукового дискурсу.

Контроль якості знань, умінь та навичок здійснюється за рейтинговою системою, яка сприяє поліпшенню якості навчання внаслідок систематичної роботи студентів протягом семестру. 

Зразки контрольних завдань та критерії оцінювання сформованості мовних навичок можна знайти в розділі Бібліотека

Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі законодавчих документів.


ПРОЕКТНА РОБОТА

Викладачі секції приділяють велику увагу проектній роботі студентів-іноземців. У межах аспектних занять засвоюються мовні знання,«Давайте познайомимося».jpg формуються мовні і комунікативні навички й уміння. 

Так, тематичне заняття з російської мови для іноземних студентів «Давайте познайомимося» було побудовано відповідно до принципів сучасної методики вивчення нерідної мови на комунікативній основі. 

На цьому занятті студенти презентували країну, з якої вони приїхали.ВИХОВНА РОБОТА

екскурсія.pngБагато часу викладачі проводять у позааудиторній виховній роботі зі студентами-іноземцями, мета якої – психологічна та професійна адаптація їх до нового соціокультурного середовища. 


У жовтні 2012 іноземні студенти І, ІІІ, V курсів разом із своїми викладачами відвідали пам’ятні місця Дніпропетровська, познайомилися з історією міста.
У Національному гірничому університеті російською говорять навіть іноземці

25 грудня 2012 року іноземні студенти IV курсу НГУ успішно склали державний екзамен із російської мови.

На жаль, похвалитися тим, що вміє говорити, читати і думати російською сьогодні може не кожен українець. НГУ – приємний виняток. У нас російською говорять навіть деякі іноземці.

По всіх спеціальностях і напрямках, які акредитовані в університеті, підготовка іноземних студентів проводиться російською мовою, – розповідає завідувачка кафедри іноземних мов НГУ Світлана Іванівна Кострицька. – А по спеціальності «менеджмент» і «комп’ютерні науки» навчають як російською, так і англійською. Іноземні студенти повинні адаптуватися до нашого суспільства, тому впродовж семи семестрів вивчають російську мову і здають державний екзамен.

Нігерієць Джошуа Чіді-Одінака навчається в НГУ третій рік. За цей час російську мову майбутній фахівець із комп’ютерних технологій вивчив на достатньому рівні, аби порозумітися в транспорті і на вулиці.

Я люблю російську мову, – каже Джошуа. – Вона мені потрібна, щоб розуміти людей. Особливо мені допомагає на вокзалі, на автобусі та коли їжджу в інші міста.

«Каменем спотикання» студент визнає російські відмінки, в англійській вони зовсім інші. Джошуа активно подорожує, був майже в усіх українських обласних центрах , а ще наспівує дещо з репертуару російських бардів (Ю. Візбор, Б. Окуджава, О. Мітяєв, С. Нікітін).

Студент IV курсу Шальбі Сухель із Йорданії каже:

Зазвичай, якщо ти живеш в іншій країні, потрібно спілкуватися з людьми, я маю на увазі, з місцевими, а для цього треба знати російську мову. Через те, що маю багато друзів-українців, краще вивчив мову, також мені допомогли практичні заняття, які маємо в університеті.

Викладання української мови іноземцям має свою специфіку, відтак іншу методику, ніж україномовним студентам.

Перш за все студентів треба навчити слухати і чути мову, а також чути себе, – розповідає професор кафедри іноземних мов НГУ, кандидат філологічних наук Алла Володимирівна Мамрак. – Перші заняття – викладач говорить, а студенти слухають і повторюють. Потім змінюються методики і напрямки. Ми вже і читаємо, і говоримо, і пишемо, і розігруємо різні ситуації, виконуємо тестові завдання. Основну увагу звертаємо на написання і розмовні ситуації.

Заняття для закордонних студентів у ДВНЗ «Національному гірничому університеті» свідомо проводять англійською і російською. Іноземців навмисно змішують з українськими студентами, аби помістити в середовище носіїв мови. Відтак до кінця навчання, крім основного фаху, вони опановують ще й іноземну мову, чого можемо тільки побажати деяким нашим співвітчизникам.


Навчально-методична робота викладачів секції спрямована на вдосконалення практичного курсу російської мови як іноземної, забезпечення його комунікативного спрямування. Методологічними орієнтирами нової концепції викладання російської мови як іноземної є правильна вимова, повсякденна сучасна мова та мова наукового дискурсу. 

Викладачі секції постійно беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, публікують наукові статті та тези з проблем методики викладання російської мови як іноземної. 


© 2006-2021 Інформація про сайт