Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


луценко.jpg Луценко
Валентина Іванівна


кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ "НГУ"


У 1986 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури».

У 2009 р. захистила дисертацію з теорії і методики навчання української мови. Має 20 публікацій.

З 2012 р. працює на кафедрі іноземних мов факультету менеджменту НГУ. Викладає російську мову для іноземних студентів, лінгвістичні основи наукового дискурсу. Очолює секцію мовної підготовки іноземних студентів. Навчально-методична робота секції спрямована на вдосконалення практичного курсу російської мови як іноземної, забезпечення його комунікативного спрямування. Методологічними орієнтирами нової концепції викладання російської мови як іноземної є правильна вимова, повсякденна сучасна мова та мова наукового дискурсу.

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи викладання української (російської) мови як іноземної, функціональна стилістика.


e-mail: astra4965@gmail.com 

© 2006-2020 Інформація про сайт