НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

head.jpg

На Главную страницу
 

Секция языковой подготовки иностранных граждан работает в составе кафедры иностранных языков с сентября 2012 года.

Секцию возглавляет кандидат педагогических наук, доцент, Луценко Валентина Ивановна.    луценко.jpg

Телефон: (0562) 470-205

E-mail: astra4965@gmail.com

Также в составе секции работают профессор Алла Владимировна Мамрак и доцент Ирина Ивановна Зуенок


РАБОТА СЕКЦИИ

Многим студентам-иностранцам необходимо знание русского языка не только для общения, но и для понимания технологических процессов.  Преподавание русского языка на кафедре проводится с учетом потребностей студентов и включает следующие аспекты:

  • вступительный фонетико-грамматический курс;
  • элементарный и основной курс грамматики;
  • научный стиль общения;
  • коммуникация

Дисциплины: «Русский язык» и «Лингвистические основы научного дискурса». 

Методологическими ориентирами новой концепции преподавания русского языка как иностранного являются правильное произношение, современный язык повседневного общения и язык научного дискурса.

Контроль качества знаний, умений и навыков осуществляется по рейтинговой системе, которая способствует улучшению качества обучения вследствие систематической работы студентов на протяжении всего семестра. 

Образцы контрольных заданий и критерии оценивания сформированности языковых навыков можно найти в разделе Библиотека 


ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Викладачі секції приділяють велику увагу проектній роботі студентів-іноземців. У межах аспектних занять засвоюються мовні знання,«Давайте познайомимося».jpg формуються мовні і комунікативні навички й уміння. 

Так, тематичне заняття з російської мови для іноземних студентів «Давайте познайомимося» було побудовано відповідно до принципів сучасної методики вивчення нерідної мови на комунікативній основі. 

На цьому занятті студенти презентували країну, з якої вони приїхали.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

екскурсія.pngБагато часу викладачі проводять у позааудиторній виховній роботі зі студентами-іноземцями, мета якої – психологічна та професійна адаптація їх до нового соціокультурного середовища. 


У жовтні 2012 іноземні студенти І, ІІІ, V курсів разом із своїми викладачами відвідали пам’ятні місця Дніпропетровська, познайомилися з історією міста.
У Національному гірничому університеті російською говорять навіть іноземці

25 грудня 2012 року іноземні студенти IV курсу НГУ успішно склали державний екзамен із російської мови.

На жаль, похвалитися тим, що вміє говорити, читати і думати російською сьогодні може не кожен українець. НГУ – приємний виняток. У нас російською говорять навіть деякі іноземці.

По всіх спеціальностях і напрямках, які акредитовані в університеті, підготовка іноземних студентів проводиться російською мовою, – розповідає завідувачка кафедри іноземних мов НГУ Світлана Іванівна Кострицька. – А по спеціальності «менеджмент» і «комп’ютерні науки» навчають як російською, так і англійською. Іноземні студенти повинні адаптуватися до нашого суспільства, тому впродовж семи семестрів вивчають російську мову і здають державний екзамен.

Нігерієць Джошуа Чіді-Одінака навчається в НГУ третій рік. За цей час російську мову майбутній фахівець із комп’ютерних технологій вивчив на достатньому рівні, аби порозумітися в транспорті і на вулиці.

Я люблю російську мову, – каже Джошуа. – Вона мені потрібна, щоб розуміти людей. Особливо мені допомагає на вокзалі, на автобусі та коли їжджу в інші міста.

«Каменем спотикання» студент визнає російські відмінки, в англійській вони зовсім інші. Джошуа активно подорожує, був майже в усіх українських обласних центрах , а ще наспівує дещо з репертуару російських бардів (Ю. Візбор, Б. Окуджава, О. Мітяєв, С. Нікітін).

Студент IV курсу Шальбі Сухель із Йорданії каже:

Зазвичай, якщо ти живеш в іншій країні, потрібно спілкуватися з людьми, я маю на увазі, з місцевими, а для цього треба знати російську мову. Через те, що маю багато друзів-українців, краще вивчив мову, також мені допомогли практичні заняття, які маємо в університеті.

Викладання української мови іноземцям має свою специфіку, відтак іншу методику, ніж україномовним студентам.

Перш за все студентів треба навчити слухати і чути мову, а також чути себе, – розповідає професор кафедри іноземних мов НГУ, кандидат філологічних наук Алла Володимирівна Мамрак. – Перші заняття – викладач говорить, а студенти слухають і повторюють. Потім змінюються методики і напрямки. Ми вже і читаємо, і говоримо, і пишемо, і розігруємо різні ситуації, виконуємо тестові завдання. Основну увагу звертаємо на написання і розмовні ситуації.

Заняття для закордонних студентів у ДВНЗ «Національному гірничому університеті» свідомо проводять англійською і російською. Іноземців навмисно змішують з українськими студентами, аби помістити в середовище носіїв мови. Відтак до кінця навчання, крім основного фаху, вони опановують ще й іноземну мову, чого можемо тільки побажати деяким нашим співвітчизникам.


Навчально-методична робота викладачів секції спрямована на вдосконалення практичного курсу російської мови як іноземної, забезпечення його комунікативного спрямування. Методологічними орієнтирами нової концепції викладання російської мови як іноземної є правильна вимова, повсякденна сучасна мова та мова наукового дискурсу. 

Викладачі секції постійно беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, публікують наукові статті та тези з проблем методики викладання російської мови як іноземної. 


.
© 2006-2020 Інформація про сайт